Museumkasteel Wijchen

Advieswerk / Projectmanagement

2012

In opdracht van Gelders Erfgoed ontwikkelde proef!cultuur in 2012 een toekomstvisie voor Museum Kasteel Wijchen. Het museum stond voor een pittige uitdaging: een vernieuwingsslag was noodzakelijk om ook in de toekomst de inwoners van Wijchen en andere geïnteresseerden op een aantrekkelijke kennis te laten maken met cultureel erfgoed. De visie is inmiddels geïmplementeerd