Romeinse Limes Nederland

2014-2016

Stichting Romeinse Limes Nederland brengt op uiteenlopende manieren de geschiedenis van het oudste historische monument van Nederland onder de aandacht. Daarmee wordt een forse bijdrage geleverd aan opname op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. proef!cultuur verzorgt het directeurschap van de stichting en is in die rol eindverantwoordelijk voor alle activiteiten. Een belangrijk doel is het bijeenbrengen van alle betrokken partijen.

Nijmegen graaft!

2014

In opdracht van Gemeente Nijmegen verzorgde proef!cultuur de projectleiding van Nijmegen graaft! Tijdens dit unieke project kregen burgers en schooljeugd de mogelijkheid mee te werken aan de archeologische opgraving van een Romeinse tempel. Nijmegen graaft! verkocht razendsnel uit en kreeg veel aandacht in landelijke en regionale pers. Naast de organisatorische aspecten waren wij ook verantwoordelijk voor de bijbehorende tentoonstelling (inclusief tekst- en fotomateriaal) en website.

Romeinen.NU

2011-2014

Met RomeinenNU heeft proef!cultuur een lange relatie. Manon begon in 2011 als bestuurslid van wat toen nog Stichting Romeinenfestival heette en aanvaardde later dat jaar het directeurschap. Haar belangrijkste taak: professionaliseren. Onder haar leiding kreeg de stichting een nieuwe naam met landelijke uitstraling. Op initiatief van Manon is in 2014 de eerste Romeinenweek gehouden. In diezelfde periode verzorgde Jeroen een belangrijk deel van de uitingen in tekst, beeld en web.

Maand van de Geschiedenis

2008-2012

Als projectleider bij Anno, promotiebureau van Nederlandse geschiedenis, organiseerde Manon in 2008 voor het eerste de Week van de Geschiedenis. Dit zou zij, voor verschillende opdrachtgevers, nog eens vier maal doen. Op haar initiatief is de Week verlengd tot de huidige Maand. De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland, waaraan zo’n zeshonderd cultuurhistorische instellingen deelnemen.

Museumkasteel Wijchen

2012

In opdracht van Gelders Erfgoed ontwikkelde proef!cultuur in 2012 een toekomstvisie voor Museum Kasteel Wijchen. Het museum stond voor een pittige uitdaging: een vernieuwingsslag was noodzakelijk om ook in de toekomst de inwoners van Wijchen en andere geïnteresseerden op een aantrekkelijke kennis te laten maken met cultureel erfgoed. De visie is inmiddels geïmplementeerd

Museumpark Orientalis

2005-2008

Als Hoofd Museumproducties van Museumpark Orientalis had Manon de leiding over een omvangrijk en pittig project: het verbreden van het verhaal en de doelgroep van het voormalig Bijbels Openluchtmuseum. Zonder het christelijke verleden te veronachtzamen, kwam er tevens aandacht voor andere grote religies. De vernieuwingen trokken veel aandacht van pers & publiek.